středa, 20 březen 2019 09:27

Jaký je rozdíl mezi strategickým a operativním nákupem

Napsal(a) Ing. Kateřina Kristýnová

Setkala jsem se už vícekrát s otázkou, jaký je vlastně rozdíl mezi operativním a strategickým nákupem? Kde jsou hranice odpovědností a kompetencí?

Pojďme se podívat na tuto otázku z několika pohledů. Bez diskuse se v každém případě musí jednat o týmovou spolupráci a není zde prostor pro výmluvy, že zrovna v tomto případě za určitý problém může právě ten druhý. Co na tom, když strategický nákupčí vyjedná skvělé ceny a ostatní obchodní podmínky, ale v operativním nákupu potom kvůli plnění plánu se řeší různé urgentní situace a veškeré výhody se mohou úplně smazat, případně se náklady mohou ještě navýšit.

Poslání

Operativní nákup (dále jen OPR) vyjednává dodání materiálu včas na správné místo, může být součástí logistiky, výroby nebo útvaru nákupu firmy. Umí tzv. „zázraky na počkání, kouzla do tří dnů :-)“. Jeho úkolem je prostě dostat materiál dostat do fabriky v potřebném termínu, kvalitě, množství, ve správném balení a s kompletní dokumentací. Operativní nákupčí jsou takoví dělníci nákupu. Svojí každodenní prací udržují výrobu v chodu. Nesou velkou odpovědnost, protože jakákoliv jejich chyba může ohrozit plynulost výroby a způsobit velké škody.

Strategičtí nákupčí (dále jen STR) jsou obchodníci a vyjednávají nejlepší možné nákupní podmínky – ceny, dodací podmínky, platební podmínky, záruky, atd. Správný strategický nákupčí je respektovaným partnerem dodavatelů. Má dovednosti nákupní, znalosti o nástrojích strategického nákupu, je skvělým vyjednavačem a umí nalézt správný způsob komunikace uvnitř firmy se svými partnery z jiných útvarů.

Společným posláním je tzv. nákupní „trojimperativ“ – dodat materiál za nejlepších obchodních podmínek, ve správném čase a na správné místo.

Důležité je slovo společný. Strategický a operativní nákup jsou spojené nádoby, kde se úspěchy i problémy přelévají oběma směry a musí spolupracovat.

Bohužel, vídáme v praxi pravý opak. Hranice mezi OPR a STR není jasně nastavena, jeden se vymlouvá na druhého a místo spolupráce si každé chrání jen to své. Dost často chybí sdílení informací a to vzájemné oběma směry a vyskytuje se také podceňování operativního nákupu. Tato skutečnost úplně zbytečně snižuje efektivitu nákupu, oslabují důvěru nejen mezi OPR a STR, ale i nákupu jako takového u ostatních útvarů a vedení.

Proto jsme do naší Akademie firemního nákupu zařadili vždy jeden modul pro OPR a jeden modul pro STR a doporučujeme účast obou stran pro vzájemné větší pochopení a lepší spolupráci, kterou získá nejen nákup a jeho pověst, ale hlavně firma jako celek.

Interní klienti OPR a STR

Mohlo by se zdát, že interními procesními zákazníky obou nákupů jsou stejná oddělení. Je zde však přece jenom několik výrazných odlišností. Podívejme se na ty nejdůležitější.

Finanční útvar

Co se týká finančního útvaru firmy, od STR se očekávají takové obchodní podmínky, které vylepší finanční toky (co nejdelší splatnosti, plánování nákupů), zvýší zisky (výhodné ceny, nízké náklady a úspory), vyberou takové dodavatele, kteří dodají materiál v požadované kvalitě, který nezpůsobí další náklady neshodami a neprodlouží průběžnou dobu výroby pozdními dodávkami. V portfoliu Amplia je pro tyto účely kurz Nejlepší postupy pro dosahování úspor a Strategický nákup.

Naproti tomu od OPR finanční útvar firmy očekává nastavení dodávek tak, aby nebyly zbytečně vázané peněžní prostředky ve skladových zásobách a nezpůsobovaly zpoždění, které by se v krajním případě mohlo projevit penalizací ze strany zákazníka.

Pro oba útvary jsou nezbytné vyjednávací dovednosti pro standardní i specifické nákupní situace, kterými Vás kompletně vybaví Akademie vyjednávání v nákupu.

Výroba

Nejdůležitějším interním zákazníkem OPR je bezesporu výroba, kdy správné načasování dodávek je klíčové. Výrobu s nadsázkou nezajímá, kolik materiál stojí a který dodavatel jej dodal a jak vysoké jsou skladové zásoby. Jediné, co se počítá je materiál ve správný čas pro zpracování.

OPR musí dodat materiál v požadovaném čase, kvalitě a množství na to správné místo. To je obrovská odpovědnost, kde chyba může mít za následek zastavení či zpoždění výroby.

Sklady

Výkonnost skladu a to jak optimálně využívá skladové prostory je primárně ovlivněno prací OPR, kdy je nutné operativně posuzovat a společně řídit kolik jakých zásob je možné ve firemních skladech skladovat, tak aby nedošlo k přeplnění skladu, případně znehodnocení zásob.

Témata spolupráce s výrobou a skaldy jsou také zahrnuta v kurzu Operativní nákup. Pro práci se zásobami jsme připravili komplexní Akademii řízení zásob.

Vztah STR a OPR

V neposlední řadě jsou sobě jak interní zákazníci, tak i interní dodavatelé ve vzájemném vztahu i operativní a strategický nákup. Není neobvyklé, že zrovna tato dvě firemní oddělení jsou v rivalitním vztahu, zde je to však úkolem vedoucích, aby dokázali vzájemné činnosti sladit tak, aby se jednalo o týmovou spolupráci. K tomu je nezbytným krokem plná důvěra, plné sdílení informací a jasné rozdělení pravomocí a odpovědností a plná spolupráce při řešení prioritních a krizových situací, které jsou v nákupu na denním pořádku. Efektivní proces nákupu, spolupráci obou nákupů a spolupráci nákupu a interních klientů řeší komplexně kurz Efektivní a výkonný proces nákupu.

Klíčové ukazatele výkonu

Zde použiji své oblíbené motto „co měříš, to řídíš“, které platí všeobecně, tak i v oblasti nákupu.

OPR zejména měří logistické ukazatele jako včasnost dodávek (OTD), výše skladových zásob.

SPR obvykle měří obchodní ukazatele, jako jsou úspory, ukazatel splatnosti faktur, finanční vyjádření neshod způsobených dodavateli, zkracování průběžných dodacích dob.

Komplexní přehled a příslušné sady KPI pro OPR i STR jsou v programu kurzu Nákupní controlling a ekonomické minimum pro nákup.

Výsledkem tohoto zamyšlení je, že operativní nákup plní ve firmě logistickou funkci a strategický nákup svojí činností ovlivňuje ekonomickou činnost firmy. Firma potřebuje oba.

Ovšem ne ve všech firmách je nákup rozdělen. Ale i pokud rozdělen není a je nákup společný – komoditně uspořádaný, tak činnosti strategického i operativní nákupu se v něm vykonávají a principy zůstávají stejné. Pouze odpovědnost je kumulována u komoditního nákupčího za obě oblasti.

 

Veškeré potřebné nákupní znalosti a dovednosti pro výkon strategických i operativních činností získáte na našich kurzech  například:

Akademie firemního nákupu

začíná 2. dubna 2019 v Praze

nebo

Akademii řízení zásob

začíná 26. března 2019 v Praze

 

A pokud nás chcete mít jen pro sebe, tak není nic jednoduššího než poptat Firemní kurz na míru přímo pro váš nákupní tým.

 

Vaše průvodkyně světem nákupu a skladových zásob

Ing. Kateřina Krystýnová

 • Ing. Karel Otýs

  Mešno č.ev. 21, 338 43 Mešno, T.: +420 602 447 905, E.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  IČ: 41680341

  icon facebook icon linkedin

  ochrana osobních údajů
  obchodní podmínky

novinky e-mailem

Zadejte svoje jméno a e-mail a těšte se na pravidelnou dávku rad, tipů a doporučení pro Váš úspěšnější nákup a obchod.

captcha 

napište mi

Tuto položku je nutné vyplnit.
Tuto položku je nutné vyplnit.
Napište nám prosím zprávu.
Invalid Input