Otevřené kurzy pořádám v městě Mirošov v okrese Rokycany v hotelu Na statku zpravidla na jaře a na podzim. 

Široké portfolio mých kurzů také naleznete v nabídce špičkové vzdělávací společnosti Topvision Praha.

Kurzy jsou prakticky zaměřené, zahrnují aktuální trendy a potřeby firemních nákupčích a B2B obchodníků. Obsah a průběh každého kurzu vždy přizpůsobuji aktuální skladbě účastníků. Důležitou roli hrají Vaše očekávání, která můžete zaslat předem.

Aktuálně vyhlášené termíny pro otevřené kurzy v Mirošově u Rokycan naleznete v sekci 

Katalog kurzů.

Aktuálně vyhlášené otevřené kurzy v Mirošově:

ÚSPORY V NÁKUPU - 5.10. 2017

 Tradiční ryze autorský kurz, který úspěšně realizuji již čtvrtým rokem. Poskytuje kompletní vhled do problematiky úspor v nákupu.

 Dosahování úspor je stále častějším zadáním pro nákupní útvary a manažery nákupu. Přitom prostor pro jejich dosažení se stále zmenšuje. Stále častěji musíme hledat nové zdroje nákupních úspor i jinde než jen při výběru dodavatele a jednání o nákupních podmínkách.

 Přijďte se seznámit s kompletní problematikou úspor, naučit se jejich hledání a dosahování a prezentování. Přijďte zjistit, co lze vlastně považovat za skutečnou úsporu. Přijďte se naučit odlišit úspory vykazované a skutečně dosahované. Přijďte se naučit prodávat své úspory do firmy a seznámit se i s jinými způsoby měření výkonnosti nákupu.

 Celý kurz vychází výhradně z praktických, ověřených a úspěšně realizovaných zkušeností. Přijďte se naučit pracovat s úsporami systémově a koncepčně.

Podrobnější informace a registrace zde.

TRÉNING VYJEDNÁVÁNÍ S DODAVATELI V NÁKUPU - 10. - 11.10. 2017

 Nejoblíbenější kurz.  Skutečný tréning na skutečných situacích z praxe – možnost využití i vašich situací.

 První den do oběda nezbytná průprava a test a poznání osobnostních typů vyjednavače a jeho významu pro průběh a výsledek jednání.

 První den po obědě a celý druhý den tréning simulovaných situací z praxe Vaší či mnou sebraných typických situací a jejich rozbor s vysvětlením vyjednávacích dovedností, taktik, tipů a triků pro úspěšné vyjednávání. Inspirující, přínosné, zážitkové, ale i náročné. Jak mi jednou řekli účastníci „nenechal si nás odpočinout ani minutu, i na toaletu jsme běhali, abychom o nic nepřišli“.

 Naučíte se, jak řídit jednání, jak efektivně využívat vyjednávací dovednosti a zejména jak využít přípravu jednání. Jak si stanovit cíle jednání a jak jich dosáhnout. 

 Zaměření na účinný a osvědčený věcný obsah jednání a podpořený důkladnou přípravou. Zaměření a důležitost osobnostního vlastního osobnostního profilu i rozpoznání profilu vyjednávacího partnera a jejich využití při jednání.

 Podrobnější informace a registrace zde.

KOMODITNÍ STRATEGIE V NÁKUPU - 30.10.  2017

 Komoditní strategie je postup jak efektivně a výhodně nakoupit konkrétní komoditu, ať už je to materiál, služba, investice, oprava, náhradní díl či jiný nákup.

 V tomto kurzu je spojené dřívější téma výběrových řízení, poptávek, nástrojů a metod v nákupu do komplexních postupů nákupu. Nákupy již neřeší samostatně výběrové řízení, poptávky, vyjednávání, strategie, ale vytváří komplexní komoditní strategie kombinací těch nejvhodnější postupů, které se stávají součástí nákupního procesu a nákupních politik.

 Je to posun nákupu na vyšší úroveň, způsob jak ještě lépe prodat své know-how dovnitř firmy, způsob jak zlepšit výsledku nákupu.

 Rozhodování o postupech nákupu dle finančního objemu, počtu uchazečů a dalších dílčích kritérií je již minulostí. Dnes jsou trendem komoditní strategie vytvářené každé komoditě přesně na míru.

 Přijďte se seznámit s metodikou jak tyto komoditní strategie tvořit, s mnoha praktickými ukázkami konkrétních strategií a parametry, které je ovlivňují a dle jakých se rozhodovat.

 Podrobnější informace a registrace zde.

Uvedené kurzy se mohou realizovat i jako firemní uzavřené na míru pro Vaši společnost. Upravené dle Vašich potřeb. 

Témata osvědčených a nejvíce žádaných firemních uzavřených kurzů naleznete v sekci Firemní kurzy.

Nebo mi poptejte se svou představou či očekávání a zpracuji Vám nabídku přesně na míru.