Služba spočívá v mé spolupráci na Vašich výběrových řízeních na dodavatele. Proč byste ji měly využít, když si můžete VŔ zorganizovat sami? Existuje několik důvodů a situací, kdy to může být pro Vás prospěšné.

Mezi nejčastější patří:

  • Váš nákupní tým nemá dostatečné zkušenosti s přípravou a realizací výběrových řízení,
  • Potřebujete provést výběrové řízení zcela nezávislé na stávajících vazbách s dodavateli,
  • Nemáte dostatečnou personální kapacitu pro realizaci výběrových řízení,
  • Chcete porovnat způsob práce Vašeho nákupního týmu s tím, jak to dělají jinde.

Rozsah služby se řídí výlučně Vašimi potřebami a preferencemi. Na základě analýzy Vašich konkrétních podmínek Vám připravím alternativní postupy s doporučením nejvhodnějšího. Konečné rozhodnutí a volbě postupu je samozřejmě na Vás.

Služba může mít charakter asistenční podpory až po výběrové řízení na klíč.
Asistenční podporu poskytuji v případě, že budete výběrové řízení připravovat a administrovat vlastními kapacitami (spočívá v doporučení vhodných postupů, pomoc s definicí zadání, doporučení vhodné strategie výběrového řízení apod.).

Výběrové řízení na klíč je komplexní služba, kdy zajišťuji celý proces od definice zadání, přes administraci průběhu výběrového řízení až po předložení výsledku s průvodní zprávou pro Vaše rozhodnutí.

Při finálním vyjednávání dodacích podmínek volím různé metody od vyjednávání až po e-aukci.