Kdy využít projekty v nákupu

Příprava a realizace projektů centralizace a reorganizace nákupu.

Spolupráce na výběrovém řízení pro obsazení pozice v nákupním útvaru.

Výběr a implementace elektronického nákupního nástroje a jeho začlenění do nákupního procesu.

Příprava a realizace projektů úspor a redukce nákladů.

Spolupráce na vyjednávání s dodavatele a tvorbě nových dodavatelských projektů.

Další dle Vašich potřeb.

Forma, organizace, průběh

Jedná se o časově náročnější zakázky, které není efektivní nebo není možné řešit konzultacemi.

Ve většině případů se probíhají v sídle zadavatele s moji osobní účastí.

Délka může být od několika dnů až po několik týdnů či měsíců.

Mohou to být i projekty interim managementu.

Cena

Cena je tvořena po vzájemné dohodě formou denní sazby nebo pevnou cenou za projekt.