Kdy využít konzultaci

Konzultace jsou využívány firemními nákupy jako rychlá a efektivní forma řešení problémů v nákupu, zadání výběrových řízení, pro přípravu na vyjednávání a další úkoly z oblasti firemního nákupu.

Konzultace jsou využívány jako pravidelná forma komunikace o aktuálních úkolech firemního nákupu.

Konzultace jsou využívány absolventy kurzů jako doplněk pro realizaci získaných znalostí a dovedností do praxe.

Máte-li zájem, poptejte mi s konkrétní poptávkou a zpravuji Vám nabídku.

Forma

Telefonická, emailová, osobní, skype, jiná dohodnutá.

Diskuse, otázky, odpovědi případně vypracování stanoviska k danému problému.

Témata

Celé spektrum témat z firemního nákupu. Jakékoliv téma, které je součástí mých kurzů, o kterém, píši na blogu, případně jiné, které potřebujete konzultovat.

Organizace, příprava, průběh

Předem si jedním z výše uvedených způsobů dohodneme formu, téma, délku, termín a cenu.

Následně v daný termínu proběhne konzultace. Může být buď na aktuální témata, nebo s přípravou. Příprava se započítává do času konzultace.

Cena

Cena je tvořena po vzájemné dohodě většinou na bázi hodinové či denní odměny, případně dlouhodobější spolupráce i formou paušálu.