Jsem Karel Otýs a pomáhám rozvíjet nákupní a obchodní týmy ve firmách.

Zabývám se výhradně B2B nákupem a prodejem. 

Nákupním týmům pomáhám nastavit nákupní proces, dosahovat úspor, efektivně realizovat výběrová řízení a poptávky, komunikovat a vyjednávat s dodavateli, efektivně vést interní komunikaci s partnery nákupu ve firmě, elektronizací a zefektivňováním nákupních procesů, a dalšími činnostmi firemního nákupu. 

Obchodním týmům pomáhám dosahovat vyšších prodejů a marží, efektivně pracovat s poptávkami firemních zákazníků a nabídkami pro ně, jak být úspěšnější ve výběrových řízeních, se znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jednání a komunikaci nejen s firemním nákupem a dalšími činnostmi podporujícími větší úspěšnost v prodeji firemním zákazníků. 

Činím tak formou vzdělávání nebo poradenství a konzultacemi.

Pro vzdělávání formou otevřených veřejných kurzů připravuji výhradně vlastní vzdělávací programy založené na praktických zkušenostech a v souladu s aktuálními trendy a potřebami nákupních i obchodních týmů. Kurzy organizuji buď sám, nebo připravuji a lektoruji vzdělávací programy pro vzdělávací společnosti. Široké portfolio mých kurzů naleznete například na mém webu v katalogu kurzů nebo v nabídce špičkové vzdělávací společnosti Topvision Praha. Více informací naleznete v sekci – Otevřené kurzy.

Pro vzdělávání formou firemních kurzů připravuji zásadně kurzy a tréninky na míru konkrétním potřebám zadavatele. Od jednodenních kurzů až po komplexní vzdělávací programy. Více informací naleznete v sekci – Firemní kurzy.

Poradenství a konzultace zahrnuje širokou škálu aktivit od krátkých konzultací, přes audity nákupních procesů až po řešení konkrétních projektů. Více naleznete v sekci – Poradenství.

Má za sebou mnohaletou praxi nejprve v obchodních týmech, krizovém managementu a nákupu.

Z nákupu mám 12-letou zkušenost jako šéf nákupu ve velké společnosti se zodpovědností za všechny oblasti firemního nákupu a komunikaci a vyjednávání s dodavateli.

Velmi dobře znám prostředí B2B byznysu z obou stran.

Posledních 6 let se na volné noze věnuji výhradně rozvoji nákupních a obchodních týmů ve firmách.

 Na požádání Vám rád zašlu svůj profesní profil a podrobný seznam referencí.

 Možná jste nikde nezaregistrovali termín „školení“. Záměrně ho neuvádím, protože „neškolím“, ale rozvíjím nákupní a obchodní dovednosti a znalosti formou kurzů, tréninků a workshopů vždy s aktivním zapojením účastníků a využíváním a řešením příkladů z praxe a to svých i účastníků.

Zaměřuji se zejména na okamžité a efektivní využití získaných poznatků v praxi, tak aby Váš výdaj na vzdělávání nebyl náklad, ale rychle a dobře návratná investice.

Veškeré další informace o mých službách naleznete na tomto webu, případně využijte sekci kontakty.

Také mně naleznete na síti LInkedin a to buď můj Linkedin profil, nebo provozuji skupinu Firemní nákup, kde můžeme společně diskutovat.

 Na setkání s Vámi se těší Karel Otýs – Váš průvodce světem firemního nákupu a B2B prodeje