Význam spolupráce mezi nákupem a jeho partnery ve firmě neustále roste. Kvalita, efektivita a výsledek nákupu závisí na tom jak útvary spolupracují, jak je tvořeno zadání, kolik je na nákup času a jaká pravidla platí a jak se respektují.

Přijďte se naučit jak využít spolupráci uvnitř firmy pro co nejlepší výsledek nákupu v souladu s cíli firmy.

Odstraňte zbytečné bariéry uvnitř společnosti pro Váš lepší nákup.

Datum konání 25.9.2018 09:00
Konec 25.9.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Kurz zahrnuje 5 dnů intenzivního vzdělávacího programu po kterém je každý absolvent schopen začít plnohodnotně vykonávat práci nákupce.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý nákupce bez ohledu na obor působení, funkci v nákupu či charakter své práce potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Přijďte se stát skutečným profesionálem v nákupu.

Datum konání 25.9.2018 09:00
Konec 27.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 24 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
24 900 Kč 8

Znalosti a dovednosti  jak vytvořit tu správnou strategii a jaké k ní použít nástroje jsou základem úspěšného nákupu. 

Přijďte se naučit jak tyto činnosti úspěšně vykonávat ve Vašich podmínkách. 

Činnosti strategického nákupu musí dělat každá firma, která nakupuje od svých dodavatelů. Liší se jen tím, kdo je dělá a v jakém rozsahu. 

Datum konání 9.10.2018 09:00
Konec 9.10.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Operativní činnosti v nákupu jsou mnohdy neprávem podceňované. Přitom mají zásadní vliv na včasné zajištění materiálu a chod výroby.

Přijďte se naučit dát operativní nákupním činnostem respekt a uznání a jak je plnohodnotně začlenit do dalších procesů ve firmě. Ukážeme Vám, co vše je nutné udělat a to krok za krokem.

Odpovíme na časté otázky jako je jak opravdu řídit zásoby, jaké úspory může generovat operativní nákup a také třeba jek měřit výkon operativního nákupu a jak výsledky číst a využít

Datum konání 23.10.2018 09:00
Konec 23.10.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Každý nákupce vyjednává s dodavateli. O rámcové smlouvě, o cenách, o tom jak dodržet termín dodání, jak vyřešit reklamaci, o úrovni kvality, balení, dopravě, o technickém řešení.

Znát základy vyjednávání s dodavateli je nebytnost, bez které nelze práci nákupce kvalitně vykonávat.

Přijďte se naučit nezbytným základům vyjednávání pro Vaši každodenní práci na jakékoliv pozici v nákupu.

Přijďte si vytvořit své osobní vyjednávací menu, které se stane Vaši jednoduchou a přitom účinnou pomůckou a zlepší Vaše výsledky ve vyjednávání.

Datum konání 13.11.2018 09:00
Konec 13.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
Místo konání Pronájem Klimentská
5 900 Kč 8

Základem úspěchu ve vyjednávání je umět v praxi použít získané znalosti a dovednosti. A být připraven i na nejnáročnější situace a překvapení během jednání.

Intenzivní video trénink Vás pomocí  prožitku při simulaci vyjednávání a s využitím výhradně Vašich vlastních vyjednávacích situací připraví na skutečná i ta nejnáročnější jednání s dodavateli.

Společně s lektorem a reflektujícím týmem podrobně analyzujeme Váš vyjednávací styl a odnesete si cenná doporučení do praxe.

Datum konání 27.11.2018 09:00
Konec 27.11.2018 16:00
Kapacita 8
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 8