čtvrtek, 15 únor 2018 09:12

Efektivní a výkonný proces nákupu - co to vlastně je a jak se pozná

Napsal(a)

Všechny firmy chtějí mít efektivní a výkonný proces nákupu. 

Proč výkonný?

Protože na konci musí být ten nejlepší dosažitelný výsledek pro společnost či firmu a její obchod, výrobu a provoz.

Proč efektivní?

Protože náklady a další zdroje vydané na proces musí být vynaloženy optimálně vůči dosaženým či definovaným výsledkům. Jejich spektrum může být velmi široké a není jednoduché takovou efektivitu nastavit.

Připravil jsem nový kurz na tohle téma „Efektivní a výkonný proces nákupu“ v Praze Klimentské již 26. 3. 2018 jako vstupní kurz k dalším specializovaným.

Vše důležité, co potřebujete pro práci ve firemním nákupu, se dozvíte kompaktně a přehledně v jednom dnu. Praktické zkušenosti, osvědčené postupy, řešení Vašich situací.

Bližší o tom co jak mít proces nákupu efektivní a výkonný v článku.

Nákupní proces není nákupní útvar

Mluví-li se o efektivním a výkonném procesu, tak většinou tento požadavek míří na nákupní útvar jako garanta nákupního procesu.

Nákupní útvar musí mít dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti nákupu, aby mohl kompetentně vykonávat svoji práci. Často si manangement myslí, že to stačí. Mýlí se. Je to podmínka nutná, nikoliv však postačující.

Mezi nezbytné znalosti a dovednosti patří především komunikace s interními partnery a dodavateli, analýza nákupního portfolia a určení vhodné nákupní strategie a postupu, ovládat řadu způsobů výběru dodavatele, umět nabídky správně vyhodnotit, najít a posoudit dodavatele a další a dotáhnout proces nákupu do definovaného cíle. A mimochodem také si umět definovat jaké potřebuje vstupy a podmínky ke své práci, aby mohl nákupní útvar naplno své znalosti a dovednosti využít.

Nákupní útvar je totiž ve své práci závislý na podkladech od jiných útvarů. Forma, obsah a načasování těchto podkladů zásadně ovlivňuje výsledek nákupu, tím, že vytváří nákupnímu útvaru vstupní podmínky pro jednání s dodavateli. Interní klienti (a zdaleka to nemusí být jen přímí zadavatelé, ale třeba i obchodníci) však mnohdy nemají ani tušení o tom, jak moc ovlivňují efektivitu procesu i výsledek nákupu. Když jim to neřekne nákup, tak to nebudpou vědět nadále a nic se nezmění.

Efektivní a výkonný proces nákupu si proto vyžaduje jasná pravidla, kompetence, odpovědnosti a to v celém procesu od plánování až po dodání. Pro všechny od obchodníků, přes konstruktéry až po management i nákupní útvar.

Není nákup jako nákup

Firemní nákup je úžasný v tom, jak je rozmanitý svými činnostmi i cíli. Nákup v zakázkové výrobě je jiný než nákup v automotive. Nákup služeb a nepřímých materiálů je jiný než nákup přímého materiálu. A investice jsou zase něco jiného. Nákupní proces v malé firmě s jedním nákupcem funguje zcela jinak než nákupní útvar ve velké bance či větší výrobní firmě. A to jsem nezmínil rozdílnost dle oborů, dle cílů managementu firmy či vlastníků nebo dle charakteru dodavatelského portfolia či firemní kultury.

Na kurzech se vždy s účastníky zaměřujeme na jejich konkrétní proces.

Neznám nákupce co by znal všechno Není možné a ani nutné znát všechny pravidla, postupy a zákonitosti takového spektra možností. Co však musí patřit k nezbytné výbavě každého nákupce, je schopnost analyzovat situaci, zhodnotit všechna dostupná fakta a informace, porovnat cíle s možnostmi trhu a zdroji co má k dispozici. A zvolit optimální způsob výkonu své práce, jejímž výsledkem bude právě v nadpise zmíněný efektivní a výkonný proces nákupu.

Nový jednodenní kurz Efektivní a výkonný proces nákupu Vás vybaví potřebným know-how v kompaktní přehledné a prakticky využitelné formě, s kterým vše výše uvedené zvládnete.

Doporučuji tento kurz jako vstupní před absolvováním dalších specializovaných.

Přihlaste se na kurz: „Efektivní a výkonný proces nákupu“. Premiéra v pondělí 26. 3. 2018 v Praze, Klimentské ulici.

Těším se na Vás

Karel Otýs

Naposledy změněno čtvrtek, 22 únor 2018 08:43
Pro psaní komentářů se přihlašte