Pro nedočkavé zveřejňuji zatím alespoň témata podzimních kurzů. 

Firemní nákup: Efektivní nákupní proces, Strategický nákup, Operativní nákup, Zákaldy vyjednávání v nákupu, Pokročilé vyjednávací techniky pro nákupčí.

B2B obchod: Akvizice a jak získávat zákazníky, Strategie B2B obchodu, Zákaldy B2B obchodního vyjednávání, Pokročilé techniky pro B2B obchodníky.

Podrobnosti čekejte začátkem června.

Karel Otýs